Werkvoorbereider/Planner/
Coördinator TD

Functie
Voor een opdrachtgever zijn we op zoek naar een werkvoorbereider/planner/
coördinator voor de Technische Dienst.
 
Plaats
Hilversum
 
Uren
Fulltime, 40 urige werkweek
 
Duur
Langere tijd

Functieomschrijving:
• Actualiseert het MJOP en overlegt met het hoofd technische dienst over de
 
aanpak van het meerjaren onderhoudsplan en ingekomen aanvragen
 
werkzaamheden van inzake onderhoud, nieuw- en verbouw van de door het
 
bedrijf in gebruik zijnde panden.
• Stelt een werkplanning op, bewaakt deze en stemt de voortgang af met het hoofd TD.
• Bewaakt en controleert het energieverbruik, signaleert en rapporteert afwijkingen,
  
adviseert te nemen maatregelen.
• Applicatiebeheerder Smartware en registratie van diverse informatie hierin
   
plus rapportages.
• Stuurt op preventie van alarmopvolging op basis van binnengekomen meldingen.
• Beheert en bewaakt het legionellabeheersplan.
• Bereidt projecten voor inzake vergunningen, milieu, veiligheid etc.
•Registreert en administreert relevante informatie en gegevens, bij inzet derden
 
legt hiervan de planning vast en coördineert dit in samenwerking met het hoofd TD
 
en inkoop.
• Verzorgt de voorbereiding van de werkzaamheden door aanvragen van offertes via
 
de afdeling inkoop.
• Controleert of door derden uitgevoerde werkzaamheden volgens contractafspraken
  
zijn uitgevoerd en gefactureerd.
• Verzorgt de communicatie richting bedrijf over de planning van uit te voeren
 
onderhouds- of verbouwwerkzaamheden.
•Vervangt medewerker Beheer en Parken en Chef TD bij afwezigheid.
•Rapporteert aan de manager beheer over de status van activiteiten en controle
  op bestaande/verwachte knelpunten en bespreken van eventuele maatregelen.

Functie eisen:
• MBO niveau met technische achtergrond
• Op een constructieve, planmatige en actieve manier doelen bereiken
• Op korte termijn beschikbaar
• Rijbewijs B

Meer informatie:
Heeft deze vacature je interesse gewekt, neem dan voor meer informatie contact op met onze vestiging Focus@Work Hilversum. tel.: 035 – 6294097 en/of stuur je cv naar
hilversum@focusatwork.nl