Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Focus@Work is een bedrijfsonderdeel van Tomingroep BV.

KvK-nummer Focus@Work Uitzendbureau BV: 32100343

KvK-nummer Tomingroep BV: 32032606.

Algemene voorwaarden ABU

CAO voor Uitzendkrachten

Laat flexibiliteit voor u werken

Inkoopvoorwaarden Tomingroep